Search by song, artist or lyricsShahre Farang


Morteza

عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
نگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
ماهو ستاره داری تو آسمونه چشمات
انگار تو نوره خورشید رنگین کمونه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
یه لحظه سبزه چمنی
یه لحظه بر باغ خزون
یهلحظه سایه ی بنفش
یه لحظه رنگه آسمون
تو دله شب سیاه سیاه
تو نوره روز شمشه طلا
تو سبزه سبزه سیره سیر
تو دریا نیلیه هوا
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات

عجب قشنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
نگات پر از گفتنیه
مثله هزارو یک شبه
هزارو یک قصه داره
که از صفا لبا لبه
با اون نگات به من بگو
چشمایه تو چه رنگیه
قشنگ که اینجور نمیشه
بالاتر از قشنگیه
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
یه لحظه سبزه چمنی
یه لحظه بر باغ خزون
یهلحظه سایه ی بنفش
یه لحظه رنگه آسمون
تو دله شب سیاه سیاه
تو نوره روز شمشه طلا
تو سبزه سبزه سیره سیر
تو دریا نیلیه هوا

عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات
عجب قشنگه چشمات
شهر فرنگه چشمات
نگات که روش میرقصه
رنگا وارنگه چشمات