Search by song, artist or lyricsSar Be Hava


Lyrics by: Jaklin
Shohreh

نگاهم از نگاهش تا جدا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نمی دونمچطور شد که بلا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست می دونم
خیلی بلاست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شهکار خداست می دونم
تا که دست من از دستش سوا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نگاهش دیدم که بی وفا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست
خیلی بلاست
می خوام دل بکنم نمی شه
کار خداست می دونم
نگاهم از نگاهش تا جدا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد
نمی دونمچطور شد که بلا شد یهو سر به هوا شد یهو سر به هوا شد

سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار کار خداست می دونم
سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
می خوام دل بکنم نمی شه کار خداست می دونم
قسمم می ده به عشقی که داره
می گه با هیچ کسی کاری نداره
می گه حس حسودی که تو سرماست
مرد همیشه از زن در فراره
می گم والا قسم به دین و ایمون
عشق تو شده بلای این جون
نبودنت یه درد بودنت رنج
چرا می ره تو جلدت یهو شیطون

سر به هواست می دونم
خیلی بلا ست می دونم
دل بکنم نمی شه کار خداست می دونم

سر به هواست
خیلی بلا ست
دل بکنم نمی شه
کار خداست می دونم