Search by song, artist or lyricsSaat


Shahrokh

نوبت ما که میرسه ،ابریشم آتیش میگیره
ستاره وارونه میشه ،فواره بازیش میگیره
نوبت ما که میرسه ،تنهائی هم نوبتیه
ساده شدن بی خودیه ،عاشقی بی حرمتیه
ساعت تو کوک منه وقتی که ضربه میزنه
ساعت گل چنده مگه که وقت پرپر شدنه
تیرهء خوش بختی ما به دست هر بی سروپا
خندهء تو سیاه میشه از سایهء گلایه ها
سهممونو پس میگیریم ،همین روزا همین روزا
سکوت سرد میشکنیم ،به زور ساز خوش صدا
نوبت ما که میرسه ،ابریشم آتیش میگیره
ستاره وارونه میشه ،فواره بازیش میگیره
نوبت ما که میرسه ،تنهائی هم نوبتیه
ساده شدن بی خودیه ،عاشقی بی حرمتیه
ساعت تو کوک منه وقتی که ضربه میزنه
ساعت گل چنده مگه که وقت پرپر شدنه
تیرهء خوش بختی ما به دست هر بی سروپا
خندهء تو سیاه میشه از سایهء گلایه ها
سهممونو پس میگیریم ،همین روزا همین روزا
سکوت سرد میشکنیم ،به زور ساز خوش صدا