Search by song, artist or lyricsRoya


Farshid Amin

رؤیای من اگه بیاد
می دونم
هر روز می رم سر کوچشون
می شینم اونجا تا بیاد
به روم نمیارم ولی
دلم اونو خیلی می خواد
نمی دونم چی بش بگم
حرفی نمیاد به لبام
حتی خجالت می کشم
بهش بگم سلام
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
تو آینه با خودم می گم
شاید اونم فکر منه
شاید که تو خیال اون
قهر می کنم من با همه
هی خودمو گول می زنم
هی اونو می بینم تو خواب
نامه می دم
هی می شینم
منتظر شبم
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
رؤیای من رؤیای من
هر شب اونو خواب می بینم
رؤیای من ماه منه
اونو تو مهتاب می بینم
وقتی نگاهم می کنه
یخ می زنه حرف رو لبام
نه یک سؤال نه یک جواب
نه حتی یک کلام
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم
رؤیای من اگه بیاد
می دونم