Search by song, artist or lyricsRoo to Kam Kon


Mohsen Yeganeh

رو تو کم کن بی حیا دیگه سراغ من نیا
انگشت نمای شهر شدی بی آبروی روسیاه
تحملت سخته چقدر اصلا خود مصیبته
می خوام یه عمر نبینمت یه لحظه شم غنیمته
تازگیام که رابه راه وصله ی ناجور می زنی
زخم زبوناتو همش به نقطه ی کور می زنی

خبر میاد از چپ و راست سرت شلوغه رابه راه
به لطف دور و بریات وقت نداری برای ما
وقت نداری برای ما
رو تو کم کن بی حیا دیگه سراغ من نیا
انگشت نمای شهر شدی بی آبروی روسیاه
تازگیام که رابه راه وصله ی ناجور می زنی
زخم زبوناتو همش به نقطه ی کور می زنی

خبر میاد از چپ و راست سرت شلوغه رابه راه
به لطف دور و بریات وقت نداری برای ما
وقت نداری برای ما
حبس ابد خورد به دلم جیکمونم در نمیاد
حبس ابد خورد به دلم جیکمونم در نمیاد
تازگیام که رابه راه وصله ی ناجور می زنی
زخم زبوناتو همش به نقطه ی کور می زنی

خبر میاد از چپ و راست سرت شلوغه رابه راه
به لطف دور و بریات وقت نداری برای ما
وقت نداری برای ما