Search by song, artist or lyricsRaft Va Raft


Lyrics by: Homayoun HoshyarNejad
Shohreh

گفتی که باید رفت و رفت
اما نگفتی تا کجا
گفتی که باید موند و موند
هرگز نپرسیدم چرا
مونده ام تنها منو این سرگذشت
من گذشتم از تو و از آنچه بین ما گذشت
این اگه یکی شدن نیست
قصه فدا شدن نیست
انی اگه ایثار تن نیست
تن به غیر از خود من نیست
پس کیه
اون کیه
این سوال بی جواب
یه کسی جواب بده
این همه خیال و خواب
یه کسی جواب بده
مونده ام تنها منو این سرگذشت
من گذشتم از تو و از آنچه بین ما گذشت