Search by song, artist or lyricsPoshte Sahne


Mohsen Chavoshi

توی صحنه قریب زندگی
هممون در نقش یه بازیگریم
با همیم تو بازی های روزگار
از درون هم ولی بی خبریم
هممون پشت نگاه صورتم
همیشه از صبح تا شب قایم میشیم
واسه پنهون کردن گریه هامون
توی قلب روحمون خط می کشیم
بهتره به قلبامون دروغ نگیم
زندگی هر طور که باشه می گذره
من و تو مسافریم تو این روزا
مثه خورشید تو نگاه پنجره
توی پشت صحنه د نیایه ما
خوبی بدی می مونه یادگار
زندگی برای ما یه خاطرس
از تمامه قصه های روزگار
توی پشت صحنه د نیایه ما
خوبی و بدی می مونه یادگار
زندگی برای ما یه خاطرس
از تمامه قصه های روزگار