Search by song, artist or lyricsNemibakhshamet


Nasrin

نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
من بی دروغ و ساده
تو پر فریب تو سایه
تو عاشقم نبودی
شکستی قلبمو دوباره
تنها تو جاده شب ها
کهنه آوازی روی لب ها
مهتاب ترسش از تاریکی
تو تاریکی موجی از آدما
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
فریاد عشق دریایی من
کویر خورده ترک
کویر خورده ترک
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
آسمونم پر ابره سیاه بارونی
چیک چیک ناودون می خونه آواز تنهایی
میری میگم بی من می شکنی تو
بی من نمی تونی
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
فریاد عشق دریایی من
کویر خورده ترک
کویر خورده ترک
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
کابوس شب قاتل آرامش خواب
دل پر تب تشنه جرعه ای آب
این دل تنگ واسه آواز پرنده
کاشکی سنگ شه و به هیچکی
به هیچکی دل نبنده
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
نمی بخشمت ای آدمک
نمی بخشمت
نمی بخشمت....