Search by song, artist or lyricsMountazar Khabeh


Mahasti

گفتم دل ای دل ای دل . حالا چه وقته خوابه
عشق اومده سراغت . منتظر جوابه
منتظر جوابه
دل گفت بذار بخوابم . این یکیم سرابه
عشقی که من شناختم . فقط توی کتابه
فقط توی کتابه
میخوام که بگذرم از امواج باور عشق
اما میبینم از دور پلها همهخرابه
پلها همه خرابه
دوست داشتن زیادی خودش یه جور عذابه
آری . به دریای دل تا میرسی سرابه
گفتم که دل ای دل ای دل . جوونیمون چی میشه
میون قوم عاشق . نشونیمون چی میشه
تو مهر باطل عشق نزن رو سرنوشتت
عشق تو هر جا که هست . اونجا میشه بهشتت
گفتم دل ای دل ای دل . حالا چه وقته خوابه
عشق اومده سراغت . منتظر جوابه
منتظر جوابه
دوست داشتن زیادی خودش یه جور عذابه
آری . به دریای دل تا میرسی سرابه
گفتم که دل ای دل ای دل . جوونیمون چی میشه
میون قوم عاشق . نشونیمون چی میشه
تو مهر باطل عشق نزن رو سرنوشتت
عشق تو هر جا که هست . اونجا میشه بهشتت
گفتم دل ای دل ای دل . حالا چه وقته خوابه
عشق اومده سراغت . منتظر جوابه
منتظر جوابه