Search by song, artist or lyricsMinaye Del


Singer: Artist Number 8

خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلمچوکشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم
به سینه دریا دلم
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم
تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
نمیخواهد دیگر تورا
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم
تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
نمیخواهد دیگر تورا
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم