Search by song, artist or lyricsMinaye Del


Hayedeh

خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلمچوکشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم
به سینه دریا دلم
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم
تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
نمیخواهد دیگر تورا
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم
تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرادل تنگم بیگانه شد نمیخواهد دیگر تورا
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگودلم شکسته زیر پا نمیخواهد دیگر تورا
نمیخواهد دیگر تورا
تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسانبه سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم