Search by song, artist or lyricsMehr Doust


Composed by: Artist Number 377
Lyrics by: Artist Number 273
Singer: Artist Number 31

من ان نیم که دل از مهر دوست بردارم
وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم
نه روی رفتنم از خاک استان دوست
نه احتمال نشستن نه پای رفت دارم
نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما
نمی کند گه من از ضعف نا پدیدارم
به عشق روی تو احرام می کند سعدی
همه جهان بدر ایند او به انکارم
کجا توانمت انکار دوستی کردن
که اب دیده گواهی دهد به اقرارم