Search by song, artist or lyricsMano To


Shadmehr Aghili

بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
من و تو ، من و تو
همسفر یه جاده بودیم یادته؟
هر دومون خسته
ولی پیاده بودیم یادته؟
وقتی بارون میومد یه گوشه چادر میزدیم
دلمون خوش که رسیدنِ به صبح رو بلدیم
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
ولی از میونِ راه تنها گذاشتی دلمو
دل سپردی به سیاهی جا گذاشتی دلمو
منِ ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اوّل میدونستم که تو فکر رفتنی
منِ ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اوّل میدونستم که تو فکر رفتنی
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
من و تو ، من و تو
همسفر یه جاده بودیم یادته؟
هر دومون خسته
ولی پیاده بودیم یادته؟
وقتی بارون میومد یه گوشه چادر میزدیم
دلمون خوش که رسیدنِ به صبح رو بلدیم
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
ولی از میونِ راه تنها گذاشتی دلمو
دل سپردی به سیاهی جا گذاشتی دلمو
منِ ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اوّل میدونستم که تو فکر رفتنی
منِ ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اوّل میدونستم که تو فکر رفتنی
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو
بعضی ها شیشه ای اند
بعضی ها سنگند مثل تو
بعضی ها ذلالنو
بعضی دو رنگند مثل تو