Search by song, artist or lyricsMahtab


Ghasem Jebeli

از گوشه ابر پاره پاره
چشمک میزنه به من ستاره
امشب که شب سیاه و تاره
گیسوی سیاه سلسله بافته
مهتاب دیگه قهر کرده و رفته
آآآآآه
شب من همچو موی او سیاهه
دل من چون پرستویی تو راهه
همه شب اشک و آهم بوده یارم
که چراغی شوی من اشک و آهی
مه من گم شده توی این آسمون
میریزه نورشو به سر دیگرون
گیسوی سیاه سلسله بافته
مهتاب دیگه قهر کرده و رفته
از گوشه ابر پاره پاره
چشمک میزنه به من ستاره
امشب که شب سیاه و تاره
گیسوی سیاه سلسله بافته
مهتاب دیگه قهر کرده و رفته
آآآآآه
شب من همچو موی او سیاهه
دل من چون پرستویی تو راهه
همه شب اشک و آهم بوده یارم
که چراغی شوی من اشک و آهی
مه من گم شده توی این آسمون
میریزه نورشو به سر دیگرون
گیسوی سیاه سلسله بافته
مهتاب دیگه قهر کرده و رفته