Search by song, artist or lyricsLat


Gheysar

تو شهر بی حساب ما
از همه لا تا من سرم
باشاخ و شو نه هام شده
دل می دم و دل می برم
دو رنگی تو کار ما نیست
عشق وصفا پیشه ماست
با این همه دوز وکلک
خدا در اندیشه ماست
خدا در اندیشه ماست
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
لات لات لاتم من
خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من
تا آخرش باتم من
لوتیگری حساب کنی
از همه سر ترش منم
تو بدی وبدبیاری
اول وآخرش منم
هیچ زد و بندی نداریم
خط و نشون کار ما نیست
با اینکه ما لاتیم وشوخ
نامردی تو کار ما نیست
نامردی تو کار ما نیست
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
لات لات لاتم من
خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من
تا آخرش باتم من
لوتیگری حساب کنی
از همه سر ترش منم
تو بدی وبدبیاری
اول وآخرش منم
هیچ زد و بندی نداریم
خط و نشون کار ما نیست
با اینکه ما لاتیم وشوخ
نامردی تو کار ما نیست
نامردی تو کار ما نیست
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
لات لات لاتم من
خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من
تا آخرش باتم من
لات لات لاتم من
خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من
تا آخرش باتم من