Search by song, artist or lyricsLahze Didar


Reza Sadeghi

لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز میلرزد دلم دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز میلرزد دلم دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
آی نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
آی نفروشی صفای زلفکم را دست
آبرویم را نریزی دل
ای نخورده مست , لحظه دیدار نزدیک است
لحظه دیدار نزدیک است
لحظه دیدار نزدیک است