Search by song, artist or lyricsKhda Negahdar


Ali Abdolmaleki

برای آخرین بار ، خدانگهدار
برو ولی خاطراتمو نگه دار
برو عزیز گریه نکن ، دلم می گیره
فقط بدون این جا یکی برات می میره
بعد تو عشق دیگه برای من حرومه
برو ولی بدون دیگه عمرم تمومه
برو فقط فکر نکنی کسی ندارم
هیچ موقع تنها نمی شم ، خدا رو دارم
به تو می گم یه کلمه ، دوست دارم یه عالمه
برو حرفات تو گوشمه ، برو یادت تو دلمه
توی چشمام نگاه نکن ، دست منو رها نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
به تو می گم یه کلمه ، دوست دارم یه عالمه
برو حرفات تو گوشمه ، برو یادت تو دلمه
توی چشمام نگاه نکن ، دست منو رها نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
برای آخرین بار ، خدانگهدار
برو ولی خاطراتمو نگه دار
برو عزیز گریه نکن ، دلم می گیره
فقط بدون این جا یکی برات می میره
بعد تو عشق دیگه برای من حرومه
برو ولی بدون دیگه عمرم تمومه
برو فقط فکر نکنی کسی ندارم
هیچ موقع تنها نمی شم ، خدا رو دارم
به تو می گم یه کلمه ، دوست دارم یه عالمه
برو حرفات تو گوشمه ، برو یادت تو دلمه
توی چشمام نگاه نکن ، دست منو رها نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
به تو می گم یه کلمه ، دوست دارم یه عالمه
برو حرفات تو گوشمه ، برو یادت تو دلمه
توی چشمام نگاه نکن ، دست منو رها نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
دیگه بسه ، گریه نکن
برای آخرین بار
خدانگهدار (خدانگهدار)