Search by song, artist or lyricsKhanom Badesh Miad


Morteza

بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
مر تضی:
وقتی یه جای مهمونه ، چه آتیش ها می سوزونه
می رقصه و گرم می کنه ، عاشقاشو می کشونه
محشره ، یکی یک دونه
هم خوانی:
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
مرتضی:
خانم گل یاسمنه ، حریر پاک یمنه
اگه بهش برنخوره ، می خوام بگم مال منه
مثل یه گوله آتیشه ، کسی حریفش نمی شه
اگه که لجبازی کنه ، شهر رو به آتیش می کشه
دون دونه می شکنه دل ها رو زیر قدمش
دنیا رو به هیچ می گیره با هر زیاد و هر کمش
می ره یه گوشه می شینه ، چشم از همه بر می داره
نگاه عالم به اونه ، منت سر ما می ذاره
منت سر ما می ذاره
هم خوانی:
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
مرتضی:
خانم گل یاسمنه ، حریر پاک یمنه
اگه بهش برنخوره ، می خوام بگم مال منه
مثل یه گوله آتیشه ، کسی حریفش نمی شه
اگه که لجبازی کنه ، شهر رو به آتیش می کشه
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
هم خوانی:
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
از عشق و عاشقی نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد
بالاتر از گل بهش نگین ، یه وقت خانم بدش میاد