Search by song, artist or lyricsKal Kal


Lyrics by: Farzad Hassani
Shadmehr Aghili

بعد یه عمر هم نفسی
مثل غریبه ها میری
دعام همیشه پشتته
تو کنج غربت نمیری
آبرو دارت هم شدم
تو این همه حرف و سخن
ببین چقدر دوستت دارم
گریه داره احوال من
پشت سرت بد نمیگم
رو به رقیبم نمیدم
هر چی میخوای سیام بکن
پروتر از تو ندیدم
چقدر بگم درست میشه
لجبازیم حدی داره
آخر کل کل هم باشه
تو روی تو کم میاره
بعد یه عمر هم نفسی
مثل غریبه ها میری
دعام همیشه پشتته
تو کنج غربت نمیری
آبرو دارت هم شدم
تو این همه حرف و سخن
ببین چقدر دوستت دارم
گریه داره احوال من
پشت سرت بد نمیگم
رو به رقیبم نمیدم
هر چی میخوای سیام بکن
پروتر از تو ندیدم
چقدر بگم درست میشه
لجبازیم حدی داره
آخر کل کل هم باشه
تو روی تو کم میاره