Search by song, artist or lyricsJodaee


Mahasti

کاش ا ین عشق ویرون هنوز میون ما بود
واسه من توی قلبت هنوز یه ذره جا بود
میخوای تنهام بذاری با ا ین دل دیوونه
تو دیگه سیری از من به صد هزار بهونه
من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده
من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده
نگو تمومه عمره آشنا ئی
نگو رسیده لحظه جدا ئی
قسم به اون خدا ئی که میپرستی
دارو ندار ا ین زن فقط تو هستی
کاشکی از اول من میدونستم
معنی حرفها ئی که میگی نمیدونی
برای قلب ساده خوش باور من
مثل هوسهای جوونی نمیمونی

من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده
من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده
نگو تمومه عمره آشنا ئی
نگو رسیده لحظه جدا ئی
قسم به اون خدا ئی که میپرستی
دارو ندار ا ین زن فقط تو هستی
کاشکی از اول من میدونستم
معنی حرفها ئی که میگی نمیدونی
برای قلب ساده خوش باور من
مثل هوسهای جوونی نمیمونی

من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده
من دوست دارم عاشقتم ا ینجوری آزارم نده
جواب رد به ا ین قلب گرفتارم نده