Search by song, artist or lyricsHamdame Yar


Nasser

شب مهتاب با مهتاب خوبه
شب مهتاب نو ستاره خوبه
خدا تاریک ماهی برسونه
که تاریک ماه عاشق داره خوبه
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
عاشقم کردی بیا فکر من بیچاره کن
یاس اگه کوی خودت کن یاد شب آواره کن
یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن
یا دو دستم بگیر همچون غلام ایستاده کن
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
شبایم آی شبایم آی شبایم
سرانگشتی دم و از در در آیم
اگر همسایه رو بیدار کردم
ببویم ساحل و ای آتش آیم
همدم یار نمیایم جان یار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم
تا نبوسم لب گل یار خود دلم به قرار نمیایم