Search by song, artist or lyricsGool Roze


Singer: Abbas Ghaderi

سه شاخه ی گل رز هدیه برات آوردم
تو رو برای رفتندست خدا سپردم
سه شاخه ی گل رز هدیه برات آوردم
تو رو برای رفتندست خدا سپردم
یکی برای امروز برای با تو بودن
یکی برای فردا برای با تو موندن
سومی شاخه گل ، گل امید و عشقه
گلی میون تقدیر ، تقدیر و سرنوشته
تقدیر و سرنوشته
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی
تا روزی که بیایی اگر چه دیرهدیره
گل امید و عشق و نزاری تا بمیره
نزاری تا بمیره
خدا کنه بیایی اگر چه دیرهدیره
گل امید و عشق و نزاری تا بمیره
نزاری تا بمیره
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی
سه شاخه ی گل رز هدیه برات آوردم
تو رو برای رفتندست خدا سپردم
سه شاخه ی گل رز هدیه برات آوردم
تو رو برای رفتندست خدا سپردم
یکی برای امروز برای با تو بودن
یکی برای فردا برای با تو موندن
سومی شاخه گل ، گل امید و عشقه
گلی میون تقدیر ، تقدیر و سرنوشته
تقدیر و سرنوشته
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی
دلواپسم نکنه یه وقت بری و برنگردی
به این دله بی طاقتم ببین چه ها نکردی