Search by song, artist or lyricsGhasam


Singer: Mahasti

قسم به های های گریه هامون
قسم به های های گریه هامون
قسم به لرزیدنهای دلامون
نرو نرو نرو
قسم به هرچی عشق خوب و پاکه
به عاشقی که مست و سینه چاکه
به عابدی که پیشونیش رو خاکه
نرو نرو نرو
قسم به اون پرستو
که بالشو شکستن
به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن
به اون کبوتران که دور حرم نشستن
نرو نرو نرو
دیگه نرو نرو نرو