Search by song, artist or lyricsGard Va Ghobar Az .....


Dariush

یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟، دوستداران را چه شد؟؟
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟؟