Search by song, artist or lyricsFarib


Mohsen Yeganeh

فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن
حرف از عاشقی نزن
یه عمری بازیچه ی دست تو بودم
چه ساده قربونی چشمات می شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتی
واسه تو ناجی بی ریا شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتی
واسه تو ناجی بی ریا شدم
واسه تو ناجی بی ریا شدم
فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن
فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن
چوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن
یه عمری بازیچه ی دست تو بودم
چه ساده قربونی چشمات می شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتی
واسه تو ناجی بی ریا شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتی
واسه تو ناجی بی ریا شدم
واسه تو ناجی بی ریا شدم
فریب و نی
فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن ...