Search by song, artist or lyricsFaghat Ye Negah


Lyrics by: Paksima Zakipour
Andy

فقط ... فقط ... فقط ... فقط یه نگاه
یه نگاه تو منو پاک دیوونه کرده
یه نگاه تو منو پابنده خونه کرده
یه نگاه تو ... یه نگاه ... یه نگاه
دو تا چشم تو بازم صبر دلم رو برده
دو تا چشم تو برام مژده ی عشق اورده
یه نگاه تو ... یه نگاه ... یه نگاه
فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه .... فقط یه نگاه
با تو دل من غصه و غم نداره
برای دیدنت همسفر بهاره
با تو دل من عاشق روزگاره
برای دیدنت یه بی قراره
فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه .... فقط یه نگاه
فقط ... فقط یه نگاه ، فقط ... فقط یه نگاه
یه نگاه تو به یک دنیا برام می ارزه
با نگاه تو تو سینه قلب من می لرزه
یه نگاه تو ... یه نگاه
دو تا چشم تو آره شهرو بهم می ریزه
دو تا چشم تو برام عزیزترین عزیزه
یه نگاه تو ... یه نگاه ... یه نگاه
فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه .... فقط یه نگاه
با تو دل من غصه و غم نداره
برای دیدنت همسفر بهاره
با تو دل من عاشق روزگاره
برای دیدنت یه بی قراره
فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه ... فقط یه نگاه .... فقط یه نگاه