Search by song, artist or lyricsDouri


Reza Sadeghi

به کی بگم که دوریت، خواب شبام برده
همین روزاست بهت بگن چشم انتظارت مرده
به کی بگم غم تو حسابی داغونم کرد
غصه ی دوری از تو خسته و حیرونم کرد
کی باورش میشه من خونابه گریه کردم
عمر و جوونیام به جاده هدیه کردم
گلای یاس و مریم شاهد این گذارن
می خوام که زندگی کنم اگه اونا بذارن
دلم برات چه تنگه، دنیا دلش چه سنگه
دلم برات چه تنگه، دنیا دلش چه سنگه
می دونه خیلی پیرم می خواد باهام بجنگه
دنیا حسابی ما رو دور خودش دوونده
صبرم زیاده اما، عمری دیگه نموده
صبرم زیاده اما، عمری دیگه نموده