Search by song, artist or lyricsDobe Dobe


Farshid Amin

رفتیم دبی چه جایی بود
جاتون خالی صفایی بود
تو کوچه هاش خیابوناش
عطر گل اقاقی بود
رفتیم دبی چه جایی بود
وای که عجب هوایی بود
آب خلیج آب وطن
دریاش عجب دریایی بود
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
تو نسیم دریاش بوی عطر میهن
به خدا جون میده واسه عاشق شدن
واسه عاشق شدن
ساحل جمیرا پاتق عاشقون
یاد من میاره خاطرت ایروون
خاطرت ایروون
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
رفتیم دبی چه جایی بود
شباش عجب شبایی بود
پنجشنبه ها بعد غروب
تو آسمون مهتابی بود
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
یا عینی یا حبیبی یالا یالا یالا تعال الهون تعال الهون یا حبیبی تعال الهون
دبی دبی
بریم دبی
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی
بیا با هم بریم سفر دبی دبی
منو با خودت ببر دبی دبی