Search by song, artist or lyricsDobareha


Composed by: Artist Number 682
Lyrics by: Artist Number 23
Singer: Artist Number 37

دوباره ماهی سرخ
دوباره آبی آب
دوباره عیدی من
غزلای ترد ناب
دوباره دستای تو
سفره ی هفت سین من
وقت تحویل بهار
ساعت عاشق شدن
ما باید دوباره بچگی كنیم
سبزیی بهار و زندگی كنیم
ساز پر ناز تو كو
نت به نت از ما بگو
از ترانه چكه كن
در بهار شستشو
قصه ی دوباره ها
سكه ی به نام ما
دوباره شهزاده یی عاشق مرد گدا
ما باید دوباره بچگی كنیم
سبزیی بهار و زندگی كنیم

دوباره لمس علف
عطر زاییدن گل
دوباره رنگین كمون
روی تنهایی پل
دوباره قایم موشك
سر چاراه شلوغ
دوباره عید دیدنی
از غزلهای فروغ
ما باید دوباره بچگی كنیم
سبزیی بهار و زندگی كنیم

دوباره مادربزرگ
رخت نو سوزن زده
تخم مرغه رنگی هم از قفس دراومده
دوباره مادربزرگ
رخت نو سوزن زده
تخم مرغه رنگی هم از قفس دراومده
از قفس دراومده