Search by song, artist or lyricsDo Rangi


Mahasti

یه روز مرد خدایی
یه روز اهل ریائی
یه روز مرد قناعت
یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمگین
یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی
یه روز اهل جدایی
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
یه روز پاک و منزه
یه روز غرق گناهی
یه روز بنای ناجا
یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
یه روز پاک و منزه
یه روز غرق گناهی
یه روز بنای ناجا
یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
یه روز مرد خدایی
یه روز اهل ریائی
یه روز مرد قناعت
یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمگین
یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی
یه روز اهل جدایی
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یک پارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن