Search by song, artist or lyricsDidan


Lyrics by: reza Farzad
Shohreh

یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
با دیدنش هول می کنم ، دست و پام و گم می کنم
معنی عاشقی رو من ، از ته دل حس می کنم
دلم براش تنگ می شه و یه لحظه هم خواب ندارم
واسه دوباره دیدنش ، شب تا سحر خواب ندارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
وقتی نباشه پیش من ، ثانیه هام نمی گذرن
حتی عزیز ترین کسم ، حوصله مو سر می برن
وقتی نباشه پیش من ، ثانیه هام نمی گذرن
حتی عزیز ترین کسم ، حوصله مو سر می برن
دلم می خواد برای من ، دنیا رو زیر و رو کنه
دلم می خواد فقط منو ، بگیره و بغل کنه
دلم می خواد برای من ، دنیا رو زیر و رو کنه
دلم می خواد فقط منو ، بگیره و بغل کنه
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای
من خدایی دوسش دارم
دوسش دارم
دوسش دارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
با دیدنش هول می کنم ، دست و پام و گم می کنم
معنی عاشقی رو من ، از ته دل حس می کنم
دلم براش تنگ می شه و یه لحظه هم خواب ندارم
واسه دوباره دیدنش ، شب تا سحر خواب ندارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
یه جورایی دوسش دارم ، بد جوریم دوسش دارم
خدا وکیلی شو بخوای ، من خدایی دوسش دارم
دوسش دارم