Search by song, artist or lyricsDele Bol Havas


Guiti

دل نگو بچه بگو بلای جونم شده
یه شب اروم نداره
تشنه بخونم شده
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
دل بوالهوس من منو بیچاره کرده
همش دنبال عشقه منو اواره کردی
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
دل بدنبال همه من بدنبال دلم
دل من مال همس اما من مال دلم
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
دل بوالهوس من منو بیچاره کرده
همش دنبال عشقه منو اواره کردی
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
دل بدنبال همه من بدنبال دلم
دل من مال همس اما من مال دلم
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره
هرروزی دنبال یکی هرشب یه عشقی داره