Search by song, artist or lyricsDelam Tange Kmjaie


Homeira

شنیدم چون دل من دل تو بیقراره
تو هم در انتظاری که برگردم دوباره
شنیدم هر کجایی به دردم آشنایی
نه از یاد تو رفتم نه از یادم جدایی
شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو
به دنبال دل من کشیده پر به هر سو
بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی
امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
باز آ خواهم دنیایی بسازیم
از این شبها فردایی بسازیم
باز آ خواهم دنیایی بسازیم
از این شبها فردایی بسازیم
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
شنیدم چون دل من دل تو بیقراره
تو هم در انتظاری که برگردم دوباره
شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو
به دنبال دل من کشیده پر به هر سو
بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی
امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟
دلم تنگه کجایی؟
دلم تنگه کجایی؟