Search by song, artist or lyricsDel In


Mahasti

پاتو آهسته بزار
دله این
نداره صبر و قرار
دله این
اگر که شکسته
چو جام بلا
اگر که فتاده ز چشم خدا
یه چشمه ی نوره
یه جام بلوره
یه سنگ صبوره
صفاشو ببین
به دامت اسیره
اگر که بمیره
ریا نپذیره
وفاشو ببین
پاتو آهسته بزار
دله این
نداره صبر و قرار
دله این
اگر چه شکسته
مکش تو به خونش
به دشت جنونش
بخدا دل این
بگو تو به اون دل
که وفا نمیدونه
اگر تو نمونی
دل من نمیمونه
نرو که نمیره
تو بمون که بمونه
بگو تو به ون دل
که وفا نمیدونه
اگر تو نمونی
دل من نمیمونه
مرو که نمیره
تو بمون که بمونه
پاتو آهسته بزار
دله این
نداره صبر و قرار
دله این