Search by song, artist or lyricsDel Divoneh


Shohreh

خدا کنه زنده باشه دوباره
از روزگار نگیره باز کناره
خدا بیاد بیرون از خونش
تا بشینه کفتر عشق رو شونش
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
بسته شده زبونش
رو به زوال جونش
تو غصه هاش اسیره
خدا کنه نمیره
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
نه حال گریه داره
نه میل خنده داره
نه بی قرار یاره نه فکر روزگاره
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
اونوقتها سر زبون داشت
سر زنده بود و جون داشت
همه براش می مردن
براش قسم می خوردن
عشقهای آتشین داشت
هزار تا همنشین داشت