Search by song, artist or lyricsDast Be Dast Hamrah Ba Nar Mola


Aref

کاشکی یاروم گل بشه بشینه تو دامنوم
یار به من نزدیک بشه نزدیکتر از پیرهنم
یار به من نزدیک بشه نزدیکتر از پیرهنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
آفتاب ندیده تنم سپیدی های گردنم
اون از دست رفتنم این خوندن و رقصیدنم
اون از دست رفتنم این خوندن و رقصیدنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
کاشکی بشم چون آینه بشینم روبرویت
کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی به مویت
کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی به مویت
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
نگاه به ساق پام نکن ترسم دلت آب کنم
سر شب بیام تو خوابت چشمونتو بی خواب کنم
سر شب بیام تو خوابت چشمونتو بی خواب کنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم