Search by song, artist or lyricsChahar Mezrab


Homeira

شب اومد داغ از تبمدیوونه جون بر لبم
عشقم تو کجایی
تو جام شرابم کمه مستیم واسه امشب کمه
عشقم تو کجایی
ای بسته به جونم بیا پابند جونم بیا
دیوونه عشقم
عاشقتر از اینم نکن آخ بی دل و دینم نکن
دیوونه عشقم
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
شب اومد اسیرتم شب تا سحر
یه شب بیا منو به میخونه ببر
دیگه گذشته از جنون کار دلم
می خوای بگی تویی خریدار دلم
دیگه گذشته از جنون کار دلم
می خوای بگی تویی خریدار دلم
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای