Search by song, artist or lyricsBogzar


Mahasti

دزدیده تو را نگاه کردم . آری به خدا گناه کردم
من راز تو را به عرش گفتم . من راز تو را به عرش گفتم
من شکوه تو به ماه کردم . من شکوه تو به ماه کردم
من نامه خود . سیاه کردم . من نامه خود . سیاه کردم
من هستی خود تباه کردم
بگذر . بگذر . بگذر که من اشتباه کردم
بگذر که من اشتباه کردم
ای بسته کتاب مهربانی . ای رفته به کوی بی نشانی
ای لعل لب تو . نوش دارو . ای لعل لب تو . نوش دارو
ای بوسه ات آب زندگانی
من نامه خود . سیاه کردم . من نامه خود . سیاه کردم
من هستی خود تباه کردم
بگذر . بگذر . بگذر که من اشتباه کردم
بگذر که من اشتباه کردم
دیدار رخ تو عادتم شد . ذگر تو همه عبادتم شد
صد جامه برای دل بریدم . عشق تو قبای قامتم شدم

عشق تو قبای قامتم شدم
دزدیده تو را نگاه کردم . آری به خدا گناه کردم
من راز تو را به عرش گفتم . من راز تو را به عرش گفتم
من شکوه تو به ماه کردم . من شکوه تو به ماه کردم
من نامه خود . سیاه کردم . من نامه خود . سیاه کردم
من هستی خود تباه کردم
بگذر . بگذر . بگذر که من اشتباه کردم
بگذر که من اشتباه کردم
ای بسته کتاب مهربانی . ای رفته به کوی بی نشانی
ای لعل لب تو . نوش دارو . ای لعل لب تو . نوش دارو
ای بوسه ات آب زندگانی
من نامه خود . سیاه کردم . من نامه خود . سیاه کردم
من هستی خود تباه کردم
بگذر . بگذر . بگذر که من اشتباه کردم
بگذر که من اشتباه کردم