Search by song, artist or lyricsBetab Ae Mah


Reza Sadeghi

بتاب ای مه تابان
کجا میری شتابون
بمون که شب درازه
واست اومده یه مهمون
منم مهمونت امشب
نذار دلم برنجه
نمی خوام گنجه عالم
همین نورت یه گنجه
بتاب ای مه تابان
کجا میری شتابون
بمون که شب درازه
واست اومده یه مهمون
منم مهمونت امشب
نذار دلم برنجه
نمی خوام گنج عالم
همین نورت یه گنجه
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب ای مه تابان
بتاب دلم گرفته
بتاب خنده ها رفته
بتاب دلم گرفته
بتاب خنده ها رفته
نمی دونم چی اومد سر دل که اینجوری مرده
بتاب تاریک ساحل
بتاب ساکت این دل
بتاب تاریک ساحل
بتاب تاریک این دل
دیگه خونه سوت و کور
تو باش نوری به منزل
دیگه خونه سوت و کور
تو باش نوری به منزل
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب دلم گرفته
بتاب خنده ها رفته
بتاب دلم گرفته
بتاب خنده ها رفته
نمی دونم چی اومد سر دل که اینجوری مرده
بتاب تاریک ساحل
بتاب ساکت این دل
بتاب تاریک ساحل
بتاب ساکت این دل
دیگه خونه سوت و کور
تو باش نوری به منزل
آره بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
کجایی مه تابان
کجا می ری شتابون
بمون که شب درازه
واست اومده یه مهمون
منم مهمونت امشب
نذار دلم برنجه
نمی خوام گنج عالم
همین نورت یه گنجه
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان
بتاب ای بتاب ای
بتاب ای مه تابان