Search by song, artist or lyricsBe To Mohtajam


Amir Aram

به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو در تنهایی
گریه تا رسوایی
اوج هر زیبایی
به تو محتاجم من
به تو در افکارم
همنفس همیارم
تو رو من دوست دارم
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
مثل پرواز و پرنده
مثل سایه ها به نور
سفر دانه به خورشید
سفر نغمه به شور
عطر شبنم زیر بارون
سینه ای به سوی فریاد
مثل یک خواهش عاشق
عاشقی که رفته از یاد
ای صمیمی مثل گل
تو لطیفی مثل نور
ای هوای این نفس
شوق تو مثل بلور
مثل ماهی به آب
مثل خسته ای به خواب
مثل شاخه ها به گل
هر قصیده به کتاب
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
مثل پرواز و پرنده
مثل سایه ها به نور
سفر دانه به خورشید
سفر نغمه به شور
عطر شبنم زیر بارون
سینه ای به سوی فریاد
مثل یک خواهش عاشق
عاشقی که رفته از یاد
ای صمیمی مثل گل
تو لطیفی مثل نور
ای هوای این نفس
شوق تو مثل بلور
مثل ماهی به آب
مثل خسته ای به خواب
مثل شاخه ها به گل
هر قصیده به کتاب
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من