Search by song, artist or lyricsBe To Meandesham


Reza Sadeghi

نه به فردایی پر از خاطره می اندیشم
نه به دنیایی پر از حادثه می اندیشم
نه به خویش و نه به عالم نه به پاییز و بهار
نه به امواج پر از آینه می اندیشم
نه به فردایی پر از حادثه می اندیشم
نه به دنیایی پر از خاطره می اندیشم
نه به خویش و نه به عالم نه به پاییز و بهار
نه به امواج پر از آینه می اندیشم
نه به این بار گران نه به این آب روان
نه به این و نه به آن به تو می اندیشم
نه به این بار گران نه به این آب روان
نه به این و نه به آن به تو می اندیشم
نه به تخت و نه به زینت
دل نبستم بر زمینت
نه به جان و نه به این تن
به تو اندیشم گل من
نه به تخت و نه به زینت
دل نبستم بر زمینت
نه به جان و نه به این تن
به تو اندیشم گل من
با تو عاشقم همیشه
تویی برگ و تویی ریشه
با تو عاشقم همیشه
تویی برگ و تویی ریشه
کرده ای ساده ی عاشق
تو تنم عشق تو ریشه
کرده ای ساده ی عاشق
تو تنم عشق تو ریشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
نه به تخت و نه به زینت
دل نبستم بر زمینت
نه به جان و نه به این تن
به تو اندیشم گل من
نه به تخت و نه به زینت
دل نبستم بر زمینت
نه به جان و نه به این تن
به تو اندیشم گل من
با تو عاشقم همیشه
تویی برگ و تویی ریشه
کرده ای ساده ی عاشق
تو تنم عشق تو ریشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه....