Search by song, artist or lyricsAvaz Gele Nadareh


Singer: Abbas Ghaderi

می دونی می خوام دل از تو بر گیرم
آشیونی بر بام دگر گیرم
دل ز غم هایت دیگه رها سازم
برم و چون تو یار دگر گیرم
من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم
نشو پیش چشم من جومه رقیبونم
من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم
نشو پیش چشم من جومه رقیبونم
یادته گفتی به من این رسم کاره ، یادته
عاشق باید غم و خونشون بیاره
یادته گفتی به من این رسم کاره
عاشق باید غم و خونشون بیاره
چیزی که عوض داره گله نداره ، ولله
چیزی که عوض داره گله نداره
روزی تو دیوونه میشی اسیره میخونه میشه
موهای تو سپید میشه همدم پیمونه میشی
همه ازت میشن جداتو میمونی و یاده ما
همه ازت میشن جداتو میمونی و یاده ما
میگی خدا رفته کجا،میگی خدا رفته کجا
آهان
می دونی می خوام دل از تو بر گیرم
آشیونی بر بام دگر گیرم
دل ز غم هایت دیگه رها سازم
برم و چون تو یار دگر گیرم
من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم
نشو پیش چشم من جومه رقیبونم
چیزی که عوض داره گله نداره ، ولله
چیزی که عوض داره گله نداره