Search by song, artist or lyricsAshke Matam


Iraj

به چشمم اشک ماتم حلقه بسته حلقه بسته حلقه بسته
دلم در حلقه غمها نشسته وای نشسته وای نشسته
لبم بی نغمه مانده سینه پر درد سینه پردرد سینه پردرد
زبانم بسته و سازم شکسته وای شکسته وای شکسته
قیام عشق را آغاز کردی
نیازم رو چو دیدی ناز کردی
تو بودی کفتر خوشبختی من
ولی زود از برم پرواز کردی
بود سوزی درآهنگم خدایا وای خدایا وای خدایا
تو میدانی که دلتنگم خدایا وای خدایا وای خدایا
دیگر تاب پریشانی ندارم وای ندارم وای ندارم
نه از اهن نه از سنگم خدایا وای خدایا وای