Search by song, artist or lyricsAsheghe


Shahrokh

تنت رو دم به دم لرزوندم ای دل
چه بی حاصل چه بی حاصل
تورو سوزوندم ای دل
چنان بی گانه گشتی
چنان بی گانه گشتی از منو خلق
که در کار تو هم درموندم ای دل در موندم ای دل
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
میدونه بازیچهی دست رقیب
میدونه سر تا به پا همش فریبه
من کجا و دل کجا این بهدرد آشنا
نه میشه از من جدا نه می کنه منو رهامست فریبه
دل هوای گریه داره مثل ابرای بهاره
دم به دم می خواد بباره تا سحر چشم انتظاره
آخه دیونه شب زنده داره
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
میدونه بازیچهی دست رقیب
میدونه سر تا به پا همش فریبه
من کجا و دل کجا این بهدرد آشنا
نه میشه از من جدا نه می کنه منو رهامست فریبه
دل هوای گریه داره مثل ابرای بهاره
دم به دم می خواد بباره تا سحر چشم انتظاره
آخه دیونه شب زنده داره
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم