Search by song, artist or lyricsArousi


Shohreh

جام بلور چشمات الماس کوه نور
وقتی میرقصی بپا چشم حسودا شوره
عروس خانوم عروسی بی تو چه سوت کوره
بساط عشق دوماد با نو چه جوره جوره
کی تورو قشنگت کرده مست و ملنگت کرده
کی تورو زرنگت کرده رنگو وارنگت کرده
کی تورو ملوست کرده امشب عروست کرده
دوماد که بوست کرده یه خورده لوست کرده
یه خورده لوست کرده
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
مثل گل خندیدن و رقصیدن تو خوبه
دل تو گرم مثل خورشید بی غروبه
توی چشمای تو چشمک میزنه ستاره
باغ چیه تنت پر از شکوفهء بهاره
کی تورو قشنگت کرده مست و ملنگت کرده
کی تورو زرنگت کرده رنگو وارنگت کرده
کی تورو ملوست کرده امشب عروست کرده
دوماد که بوست کرده یه خورده لوست کرده
یه خورده لوست کرده
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
جام بلور چشمات الماس کوه نور
وقتی میرقصی بپا چشم حسودا شوره
عروس خانوم عروسی بی تو چه سوت کوره
بساط عشق دوماد با نو چه جوره جوره
کی تورو قشنگت کرده مست و ملنگت کرده
کی تورو زرنگت کرده رنگو وارنگت کرده
کی تورو ملوست کرده امشب عروست کرده
دوماد که بوست کرده یه خورده لوست کرده
یه خورده لوست کرده
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
مثل گل خندیدن و رقصیدن تو خوبه
دل تو گرم مثل خورشید بی غروبه
توی چشمای تو چشمک میزنه ستاره
باغ چیه تنت پر از شکوفهء بهاره
کی تورو قشنگت کرده مست و ملنگت کرده
کی تورو زرنگت کرده رنگو وارنگت کرده
کی تورو ملوست کرده امشب عروست کرده
دوماد که بوست کرده یه خورده لوست کرده
یه خورده لوست کرده
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا
بادا بادا مبارک بادا انشالاله مبارک بادا