Search by song, artist or lyricsAienehdar


Shadmehr Aghili

هم نفس صبا شدی
هم ره جویبار شو
هم سفر چلچله ها
هم قدم بهار شو
عطر بنفشه می دهی
از دل غنچه آگهی
ای نفس سحرگهی
نافه ی مشک بار شو
سینه چو با صفا شود
جام جهان نما شود
آئینه ی خدا شود
آئینه دار یار شو
خانچه بگردان همه سو
آینه بنشان همه سو
عطر برفشان همه سو
جلوه گه نگار شو
در دل کوهسارها
از لب جویبارها
نغمه ی آبشارها
بشنو و بی قرار شو
دل مگذار بر هوس
خانه ی دل مکن قفس
عشق تو را بهانه بس
بشنو و هوشیار شو
عطر بنفشه می دهی
از دل غنچه آگهی
ای نفس سحرگهی
نافه ی مشک بار شو
هم نفس صبا شدی
هم ره جویبار شو
هم سفر چلچله ها
هم قدم بهار شو
عطر بنفشه می دهی
از دل غنچه آگهی
ای نفس سحرگهی
نافه ی مشک بار شو
سینه چو با صفا شود
جام جهان نما شود
آئینه ی خدا شود
آئینه دار یار شو