Search by song, artist or lyrics



Age Bemooni Age Namooni


Lyrics by: Shahyar Ghanbari
Googoosh

اگه بمونی ، اگه بمونی
خورشیدو از اون بالا
می یارم برات
خوب می دونی
اگه بمونی ، اگه بمونی

می بندم یه دستبند بلور
از اشک گرم و پر نور
دور دستای پر از غرور

می گیرم عکس ماهو از آب
از لبام ، تنگ شراب
هدیه می یارم برات تو خواب

پر می شه صحرا از شقایق ها
می ره از چشمونم ابر سیاه
اگه بمونی ، اگه بمونی

اگه نمونی ، اگه نمونی
شب میاد ، نور اسیره
پونه می میره ، دل می گیره
اگه نمونی ، اگه نمونی

می میره ستارم تو هوا
روز می شه سرد و سیاه
گریه می کنن باز پریا

چشمامو می دم به ماهی یا
دستامو می دم به دریا
می رم از چشم تنگ دنیا

ماهی عشقم می شینه به خاک
از روی دنیا نامم می شه پاک
اگه نمونی ، اگه نمونی