جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیک نفر هست


خشایار اعتمادی

همین که با منی یعنی هنوزم
یه رویایی برای زندگی هست
برای من به جز قلبت تو دنیا
مگه جایی برای زندگی هست؟
همین که با منی یعنی یکی هست
که من دلتنگیاشو دوست دارم
کسی که با سکوتش خواب میشم
کسی که من صداشو دوست دارم
چقد خوبه بدونی یک نفر هست
که تو فکر تو و فردات باشه
اگه دنیا رو از دستت بگیرن
یکی هست که خودش دنیات باشه
یکی هست که خودش دنیات باشه
اگه من در کنار تو اسیرم
تو باید پیش من آزاد باشی
چشامو رو دلم بستم عزیزم
که هر جوری دلت می خواد باشی
نباشی فرصت آرامش من
دوباره رو به یک بن بست میره
نباشی زنده می مونم من اما
تمام زندگیم از دست میره
چقد خوبه بدونی یک نفر هست
که تو فکر تو و فردات باشه
اگه دنیا رو از دستت بگیرن
یکی هست که خودش دنیات باشه
یکی هست که خودش دنیات باشه