جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیک بوسه


ترانه سرا: زویا زاکاریان
لیلا فروهر

یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو
یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو

یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو
یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو
گر چه از تو ،یه جوابم ،نگرفتم این همه سال
می نویسم ،یا نوشتم ،هر چه بود حال واحوال
نامه بر باد ،نامه بر آب ،نامه های بی جواب
به نشون واسم اون که اومد ورفت مثه یه خواب
یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو
یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو

چه غریبه این دل من ،عشقتو از دست نمی ده
با تو گرمه ،خوشه با تو ،یه چراغ نور امیده
من هنوزم ، می نویسم ،نامه بر باد و بر آب
نفس من ، بسته با این ، نامه های بی جواب
یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو
یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو