جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیکتا


ویگن

دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
دوست دارم خنده هاتو
رنگ سبز چشاتو
بیا بیا ای نازنین
تا ببوسم لباتو
تا ببوسم لباتو
بیا بیا زیبای من
امید فرداهای من
بیا بیا زیبای من
امید فرداهای من
تنها تویی دنیای من
ای دلبر یکتای من
ای دلبر یکتای من
تنها تویی دنیای من
ای دلبر یکتای من
ای دلبر یکتای من
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
دوست دارم خنده هاتو
رنگ سبز چشاتو
بیا بیا ای نازنین
تا ببوسم لباتو
تا ببوسم لباتو
با اون برق نگاهت ب
ا اون موی سیاهت
با اون قامت موزون
با اون لبهای میگون
میون گل و گلها
میون اهل دلها
شدی ورد زبونها
شدی ورد زبونها
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
دوست دارم خنده هاتو
رنگ سبز چشاتو
بیا بیا ای نازنین
تا ببوسم لباتو
تا ببوسم لباتو
من اسیر عشق تو
تویی صیاد دلم
کاشکی به روزی برسی
تو به فریاد دلم
من اسیر عشق تو
تویی صیاد دلم
کاشکی به روزی برسی
تو به فریاد دلم
وای بر حال و دلم
بیا بیا زیبای من
امید فرداهای من
بیا بیا زیبای من
امید فرداهای من
تنها تویی دنیای من
ای دلبر یکتای من
ای دلبر یکتای من
تنها تویی دنیای من
ای دلبر یکتای من
ای دلبر یکتای من
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
بیا بیا ای نازنین
تا ببوسم لباتو
تا ببوسم لباتو
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
دوست دارم خنده هاتو
رنگ سبز چشاتو...